Till innehållet

Gunilla Cederberg

En gång i månaden presenterar Pedagog Härryda en intressant profil från våra verksamheter. Denna gång möter vi Gunilla Cederberg, VFU-samordnare i kommunen (VFU står för verksamhetsförlagd utbildning).

Bild på Gunilla Cederberg VFU-samordnare i kommunen.

Gunilla Cederberg, VFU-samordnare, antal år i kommunen: 37

Vad betyder Sveriges bästa skola för dig?

– Sveriges bästa skola är från början en politisk ambition. Den uttrycker en vilja hos politikerna och vad som kännetecknar Sveriges bästa skola har tagits fram i samverkan mellan politik och förvaltningen.

– I min tidigare roll som enhetschef för Barn- och elevhälsa har Sveriges bästa skola gett mig möjlighet att jobba med mina medarbetare på ett strukturerat sätt. Genom satsningen har det blivit tydligare vilka förväntningar vi har på oss och vad vi ska fokusera på i det systematiska kvalitetsarbetet inom förskola och skola. Jag tycker även att Sveriges bästa skola har varit hjälpsamt vid rekrytering av personal där arbetet har hjälpt till att lyfta fram kommunen på ett positivt sätt.

På vilket sätt kan arbetet med VFU bidra till Sveriges bästa skola?

– Att vara VFU-samordnare är nära kopplat till kompetensförsörjningsfrågor och därmed flera av byggstenarna inom Sveriges bästa skola. Vi behöver ha en bra återväxt på kompetenta och behöriga lärare. I det sammanhanget blir det extra viktigt att vi har handledare som ges förutsättningar för att ta hand om studenterna på bästa möjliga sätt.

– Arbetet med VFU har två sidor, dels behöver vi kunna attrahera nyexaminerade studenter som vi kan anställa. Men det är lika viktigt för de lärare som redan är anställda i kommunen. För att en lärare ska trivas och stanna kvar i sitt uppdrag behöver man ha kompetenta kollegor i sitt arbetslag.

Hur kan satsningen på Sveriges bästa skola hjälpa Härryda kommun att bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare?

– Genom Sveriges bästa skola har våra politiker uttalat att kommunen satsar på skolan; den är viktig. Om du som lärare vill ha ett nytt jobb så tror jag att du tittar lite extra på en kommun som säger att man vill ha Sveriges bästa skola och som lyfter upp undervisningen på ett sånt tydligt sätt. Satsningen på skolan är ett tydliggörande från huvudmannen.

Vad ska man som VFU-student kunna se i våra för- och grundskolor?

– Jag tror att man vill se en tydlig struktur och en organisation som är gynnsam för eleverna och att lärarna ges förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Att det finns kvalitet i undervisningen och att elever och personal får stöd och hjälp när det behövs.

– Även att det är goda relationer mellan personal, elever och vårdnadshavare. Att det är ett tillsammansarbete i våra för- och grundskolor. Du är inte ensam, utan ingår i ett sammanhang där du har en viktig uppgift.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Jag har alltid haft ett hjärta för de elever där det inte har gått spikrakt. Det viktigaste är att eleverna ska få möjlighet att lära och utvecklas på bästa möjliga sätt utifrån sina förutsättningar. Det är målet för oss som arbetar inom skolan. Oavsett vilken roll du har så finns vi där för elevernas skull.

– I mina olika roller har jag fått vara i sammanhang där jag inte har varit ensam utan det har alltid funnits kompetenta kollegor runt mig. Vi har jobbat tillsammans och fått utveckla områden där vi har sett ett behov av förändring för att våra barn och elever ska få det så bra som möjligt.

– Jag har haft möjlighet att kunna vara med och påverka arbetet i verksamheterna. Det har funnits en öppenhet för att kunna föra fram tankar och idéer på ett bra sätt i organisationen.

Vilket lärande är du inne i för tillfället? Både för egen del och tillsammans med kollegor och i syfte att utveckla verksamheten på din enhet?

– Nu håller jag på att lämna över till Hanna Ranner som är ny enhetschef för Barn- och elevhälsa. Det känns viktigt att få till en bra överlämning så att inte pågående processer avstannar.

– Sen är det förstås ett lärande för mig att sätta mig in i det nya uppdraget som VFU-samordnare. Hur kan jag utveckla kommunens arbete med VFU-studenter och stärka kontakterna med Göteborgs universitet och Borås högskola samt få fler i vår personal att utbilda sig till handledare för VFU-studenter? Hur kan vi jobba för att ge studenterna och handledarna bra förutsättningar för den verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen? Det ska bli roligt att koncentrera sig på nya frågor.

Vad ska du göra efter denna intervju?

– Dels ska jag fortsätta med överlämningen till Hanna, försöka tydliggöra uppdraget och se till att alla underlag är uppdaterade. Sen ska jag på julbord med min ledningsgrupp som jag nu lämnar. Det är det sista jag gör som ledare i Härryda kommun innan jag går över helt till mitt nya uppdrag som VFU-samordnare.

Samlingssida för månadens profil

Kontakt

Gunilla Cerderberg, VFU-samordnare

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-05-31