Till innehållet

Furuhällsskolan besökte Buøy skole i Norge

Furuhällsskolan i Mölnlycke driver sedan 2020 ett Nordplus Junior-projekt kallat Hela Norden läser. Med i projektet är skolor från Färöarna, Norge och Åland. Det är en fortsättning på ett tidigare projekt som hette Lärandets tråd, där Färöarna inte deltog.

Bild på deltagarna som var med vid träffen i Norge.

Projektmål

Projektet har skolutveckling som mål och läsning i fokus. I projektet arbetar deltagarna med de nordiska språken och kollegialt lärande. Mellan varje projektträff, där lärarna besöker varandras skolor, ska eleverna ha läst en bok som värdlandet valt ut och arbetat med fakta om landet. Eleverna deltar i ett digitalt Teamsmöte där de på det egna språket får delge varandra vad de lärt sig.

Elevarbeten

Plumsande i snökaos tar sig Furuhällsskolans tre representanter Katarina Malmbratt, Lena Persson och Johanna Langevall till fots de sista kilometrarna till Landvetters flygplats för ett efterlängtat besök på Buøy skole i Stavanger. Katarina Malmbratts elever i årskurs 6 har deltagit i flera digitala möten och har under projektet läst Pärlfiskaren, en fantasybok från Åland, Sälflickan, en folksaga från Färöarna och till denna gång arbetat med Verden sa ja, en underbar bilderbok från Norge.

Lena Perssons som arbetar som lärare i fritidshem har låtit sina elever, med bilden som uttrycksform, skapa egna tolkningar av boken med hjälp av silkespapper och tapetklister. Den uppgiften kommer också en norsk klass att prova på under besöket under Lenas ledning. Johanna Lagnevall, rektor samt koordinator för hela projektet, ansvarar för att deltagarna når de ambitiösa mål som satts under projektet.

Stavangerskolen mot 2025

Buøy skole är en anrik låg- och mellanstadieskola med en blandning av gammal charm och moderna lokaler. Rektor Nina Elise Grødem som har arbetat många år på skolan berättade om skolans kvalitetsarbete, hur de implementerar den nya läroplanen som kom 2020 samt hur de arbetar för att leva upp till kommunens slogan Stavangerskolen mot 2025.

Det är tre teman som genomsyrar allt:

  • Medborgarskap och bärkraftig utveckling
  • Utvecklande läringsfellesskap - där kollegialt lärande hos pedagogerna men även elevmedverkan står i fokus
  • Digital kompetens - att förstå när och hur man arbetar digitalt och när det analoga är att föredra

Nina berättade att förutom analyser av skolans resultat som genomförs årligen så görs det också en analys av resultat, svagheter och styrkor vart fjärde år. Utifrån det gör man en plan framåt. Den aktuella planen handlar för skolans del om att utveckla inkluderande lärmiljöer, utveckla elevmedverkan och att tillrättalägga möjligheter för lärarna att genomföra arbete med nya läroplanen samt att utveckla delningskulturen ytterligare.

På skolan får varje klass får en mycket tydlig och strukturerad veckoplan av sina lärare där det står allmän information men även lektionsplanering för kommande vecka så detaljerat att en eventuell vikarie bara kan följa instruktionerna.

Mer än ett utvecklingsarbete

Att vara på ett besök i en skola handlar inte bara om att ta del av skolans utvecklingsarbete, det handlar också om att på plats få ta del av undervisning. Att få en inblick i skolkulturen men även landets egen natur och kultur. I Buøy skole besökte vi några klassrum där eleverna fick berätta om hur de arbetat med Verden sa ja. Boken är en kavalkad genom livets, jordens och människans utveckling, skriven i en poetisk form med korta meningar och rakt tilltal med uttrycksfulla, färgrika bilder. Eleverna har fått anamma stilen och skrivit egna tankar om framtiden. Hur är livet när de är vuxna?

Ålands elever hade arbetat ämnesöverskridande och skapat en skuggteater som de visade upp för oss. En inspirerande idé som säkert kommer att smitta av sig. Alla tre besökande länder har arbetat med språket. Hur mycket förstår vi av den norska texten? Vilka ord är lika och vilka ord är olika vårt eget språk? I Sverige tittade deltagarna på släktskap mellan de germanska språken och olikheter med till exempel det finska språket. För att nå svenskämnets mål om de nordiska språken är det ett roligt sätt när man får arbeta med riktiga mottagare som man dessutom träffar digitalt och delar samma läsupplevelse med.

Deltagarna från Färöarna hade skapat egna arbetshäften om boken där eleverna hade jämfört uppfinningar från förr och nu samt kopplat boken till Agenda 2030 (de globala målen), målat bilder m.m.

Bild på bokhyllan som döljer det hemliga rummet.

Förutom skolbesöket ingick en guidad tur på Stavanger fantastiska bibliotek, som vi skulle vilja kalla kulturhus. Man har arbetat inkluderande och har bland annat skapat en liten ungdomsgård, möjlighet till utlåning av musikinstrument, symaskiner och 3D-printrar, för att inte tala om det hemliga rummet bakom en öppningsbar bokhylla där skolklasser får sitt bokprat.

Till sist måste nämnas den lite krävande och isiga vandringen upp till spektakulära Preikestolen med vidunderlig utblick över en av Norges vackra fjordar som de flesta av oss vågade oss på.

Nästa träff

Nästa gång vi ses ska vi ha arbetat med Evert Taubes visor eftersom vi i Sverige valde hans texter som tema till vårt möte i maj. Närheten till och betydelsen av havet genomsyrar alla våra skolors regioner och ett besök till Vinga är redan inplanerat. Rapport kommer...

Kontakt

Johanna Lagnevall, rektor F-3 på Furuhällsskolan

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-12-20