Till innehållet

Rytmik

Rytmik är en musikpedagogisk metod för barn där vi på ett kreativt och lekfullt sätt jobbar med sång, rörelse, samspel och improvisation i grupp. Eleverna får också träna koordination, koncentration och att samarbeta med varandra.

En flicka dansar med en röd sjal.

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Kulturskolan har också instrumentalrytmik med både blås- och stråkinstrument. Lektionerna leds av en rytmikpedagog och en instrumentlärare där vi spelar på mindre barnanpassade instrument, sjunger och rör oss under lekfulla former.

Rytmik

Alla barn som går i kommunal grundskola får i årskurs 1 kostnadsfri rytmik på skoltid genom kulturskolan. I årskurs 2 kan man välja att fortsätta med rytmik på eftermiddagstid. Kulturskolans rytmikkurser finns på olika skolor och platser i nära anslutning till skoldagen eller senare eftermiddagstider. Rytmik är tillgänglig för årskurs 2.

Fyra barn står och tittar nyfiket på instrument.

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Instrumentalrytmik

På instrumentalrytmiken kan man välja mellan fiol-, cello-, brass- eller träblåsrytmik. Kulturskolan lånar ut instrument kostnadsfritt till eleverna i instrumentalrytmiken.

  • Fiol- och cellorytmik är tillgänglig för årskurs 1.
  • Träblås- och brassrytmik är tillgänglig för årskurs 2.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-15