Till innehållet

Avgifter och villkor

Aktuella avgifter

Ämne

Kostnad

Rytmik

350 kr/termin

Bild 1

500 kr/termin

Dans 1-2

500 kr/termin

Dramakör 1

500 kr/termin

Instrumentalrytmik

500 kr/termin

Körlek

500 kr/termin

Kör

500 kr/termin

Teater 1-2

500 kr/termin

Bild 2-4

750 kr/termin

Dans 3-4

750 kr/termin

Instrument

750 kr/termin

Musikal, Dramakör 2

750 kr/termin

Musikproduktion

750 kr/termin

Sång

750 kr/termin

Teater 3-4

750 kr/termin

Fördjupningskurser Musik och Teater

1500 kr/termin
inklusive instrumental-/röstträningslektion

Instrumenthyra

300 kr/termin

Om att hyra instrument på kulturskolan

Kulturskolans villkor

Kom ihåg!

 • Du som vårdnadshavare ansvarar för att uppdatera klasss och skola i SpeedAdmin varje läsår och kontrollera att kontaktuppgifterna är aktuella.

Ansökan

 • Du som vårdnadshavare ansöker om plats och är räkningsmottagare.
 • Du kan ansöka om plats tidigast en termin före kursstart.
 • Vi antar eleverna i turordning i mån av plats eller placerar dem i kö efter ansökningsdatum.
 • Du kan gå max 4 kurser, varav två får vara instrumentkurser. Du kan dock stå i kö till fler kurser.

Antagen elev

 • Vi erbjuder minst 26 kurstillfällen per läsår.
 • Platsen på Kulturskolan löper tillsvidare om inget annat meddelas (detta gäller inte rytmikkurserna som är ettåriga).
 • Vi skickar faktura i september respektive februari för innevarande termin.

Uppsägning

 • Om du går en kurs och vill säga upp din plats ska du göra det senast 5 juni respektive 15 december inför kommande termin, annars betalar du avgift för nästkommande termin.
 • Om du börjar en ny kurs och vill säga upp din plats måste du göra det innan andra kurstillfället, annars betalar du full terminsavgift.
 • Du säger upp platsen på din sida i SpeedAdmin eller genom att mejla kulturskolan@harryda.se.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-06-04