Till innehållet

Skolskjuts och busskort

Ungdomar som är folkbokförda i Härryda kommun och går på en gymnasieskola eller gymnasiesärskola i Göteborgsregionen åker gratis fram och tillbaka till Göteborg fram till klockan sju på kvällen. Elevens busskort skickas hem till folkbokföringsadressen innan skolstarten.

Buss utanför Hulebäcksgymnasiet

Vem har rätt till skolkort?

Skolkort beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Om eleven har beviljats inackorderingsbidrag har eleven inte rätt till skolkort.

När gäller skolkortet?

Skolkortet gäller helgfri måndag till fredag under de klockslag som står tryckta på kortet under hela läsåret. Kortet gäller även vid helgfria lovdagar under terminstid.
Skolkortet gäller gäller till och med den 18 juni. Skolkortet gäller ej under sommarlovet och aktiveras igen från och med den 10 augusti.

Skolkortet gäller även i början på nästkommande läsårstermin fram till och med den 15 september. Spara därför alltid kortet till nästkommande läsår.

Giltighet på tåg

För att skolkortet ska vara giltigt på tåg måste eleven ha ett kvitto som visar giltighetstiden tillsammans med skolkortet. Kvittot kan hämtas ut i någon av Västtrafiks butiker, av försäljningsombud, tågvärdar eller förare på någon av Västtrafiks bussar. Förvara kvittot tillsammans med skolkortet.

Förlorat eller stulet busskort

Skolkortet är en värdehandling. Om eleven förlorar skolkortet kostar det 200 kronor att få ett nytt. Vid förlorat eller stulet busskort ska eleven kontakta Hulebäckgymnasiets skolexpedition. Till dess att eleven får sitt nya skolkort kan ett tillfälligt skolkort utfärdas på skolexpeditionen. Det tillfälliga skolkortet är giltigt under fem vardagar.

Flytt från kommunen eller byte av skola

Om eleven byter skola inom samma busskortzon behåller man sitt skolkort. Om eleven byter till skola i annan kommun eller ny busskortzon ska eleven kontakta Hulebäckgymnasiets skolexpedition på expeditionenhule@harryda.se. Om eleven flyttar till annan kommun måste eleven kontakta sin nya hemkommun för att få ett nytt skolkort.

Utökad busskort

Om eleven bor i Härryda kommun och har behov av att få ett utökat busskort med förlängda tider eller zoner behöver eleven lämna in en ansökan utökat busskort.

Skolskjuts av särskilda skäl

Elever som går på gymnasieskolan och har behov av skolskjuts istället för ett busskort kan ansöka om detta.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-02-14