Till innehållet

Ansökan om förlängd undervisning

En gymnasieutbildning är tänkt att läsas under tre års tid. Elever som är i behov av stöd ska få det under utbildningens gång. Beslut om förlängd undervisning för enskild elev ska fattas utifrån gymnasieförordningens bestämmelser oavsett om ersättning betalas ut eller ej.

Hulebäcksgymnasiets fasad, en kall vinterdag.

Gymnasieskolan där eleven studerar kan ansöka om förlängd studietid. Ansökan ska förutom uppgifter om eleven innehålla:

  • Studieplan för den förlängda studietiden, exempelvis vilka kurser eleven läser för tillfället.
  • Vilka kurser eleven har slutfört.
  • Vilka kurser eleven ska läsa under den förlängda studietiden.
  • Särskilda skäl till förlängd studietid, som exempelvis varför har eleven inte kunnat genomföra sina studier under ordinarie studietid. Om läkarintyg eller liknande finns ska detta bifogas.
  • Eventuellt åtgärdsprogram

Blankett för ansökan om förlängd studietid Word, 35 kB.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2022-09-09