Till innehållet

Fagerhultsskolan

Fagerhultsskolan i Hindås är en grundskola med årskurserna 4-9 och öppnades läsåret 2021-2022.

Fagerhultskolan

Bild: Anna Sigvardsson Högborg

Arbetssätt

Fagerhultsskolans vision och arbetssätt innefattar ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, med sikte på Agenda 2030 och med ett naturvetenskapligt raster. Elevernas arbete i hemvister och hemklassrum sker med närhet till pedagogerna och skapar den trivsel och trygghet vi vet är en förutsättning för att kunna ge barnen de bästa förutsättningar för utveckling, lärande och till fortsatta val i livet. Skolan har ett stort fokus på samarbete mellan personal och elev samt mellan skola och hem, föreningar och arbetsliv.

Elevinflytande

Elevrådet på Fagerhultsskolan diskuterar frågor som rör elevers rättigheter och möjlighet till delaktighet på skolan. I eleverådet lyfts frågor som påtalats av andra elever på skolan och som diskuterats på klassråd. Rektor och personal från skolans elevdemokratigrupp medverkar i elevrådet för att hjälpa eleverna att genomföra en demokratisk process på ett bra och riktigt vis.

Sjukanmälan

Om ditt barn blir sjukt ska du anmäla frånvaron till skolan senast klockan 8.00 samma dag på telefonnummer 0515-77 76 05.

Kontakt

Cecilia Johannisson, biträdande rektor åk 4-9

Sandra Söderberg, rektor åk 4-9

Personal på skolan

Skolpersonalens kontaktuppgifter finns i Unikum Länk till annan webbplats.

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-03-01