Till innehållet

Gärdets förskola

Gärdets förskola i Rävlanda ligger i ett villaområde med naturen och Rävlanda centrum alldeles i närheten. Förskolan består av tre avdelningar där barnen är fördelade utifrån ålder i två olika åldersgrupper.

Gärdets förskola

Information om renovering på Gärdets förskola 2023

Som ett led i arbetet för Sveriges bästa skola har fastighetsfunktionen på uppdrag av politiken genomfört statusbedömningar av förskolor och skolor. Våra politiker vill ha bra utbildningslokaler och arbetsmiljö för barn, elever och personal. Utifrån genomgången av lokalerna kommer renoveringsarbeten att genomföras.

Först ut är våra förskolor. Redan under 2023 genomförs renovering av två förskolor i kommunen. Dessa är Agnebäckens förskola i Landvetter och Gärdets förskola i Rävlanda.
Renoveringarna kommer att pågå under sommaren och hösten. Respektive förskolas vårdnadshavare får kontinuerlig information om den tidplan som gäller just där. Gärdets förskola kommer att erbjudas ersättningslokaler i en paviljong i närheten av Rävlandaskolan. Utgångspunkten är att hålla samman barngrupperna och att befintlig personal ska följa med till den tillfälliga förskolan under renoveringen.

Frågor?

Är du vårdnadshavare och har frågor om renoveringen vänligen kontakta ditt barns rektor.

Avdelningar

Våra tre avdelningar har alla namn efter olika djurbon: Uggleboet, Björnidet och Rävlyan.

Arbetssätt

Gärdets förskola arbetar för en god och hållbar framtid och nyttjar närheten till naturen genom mycket utevistelse där barnen får många rika upplevelser och kan experimentera och upptäcka sin omgivning. Vår förskola ska vara en plats där både barn och vuxna känner glädje, trygghet och delaktighet. Vi värnar om det goda mötet mellan barn, pedagoger och vårdnadshavare.

En vanlig dag på Gärdets förskola innehåller en härlig blandning av aktiviteter med kompisar, men också stunder av lugn och ro och med möjlighet till rekreation och återhämtning. Alla barnen har någon form av nedvarvning eller vila beroende på behov. Barn som behöver sova får hjälp att tryggt komma till ro på en egen madrass eller i vagn utomhus.

Introduktion

Vårdnadshavare och barn ska få en god introduktion i förskolan. Det är viktigt att det utvecklas en tillitsfull relation. Under introduktionsperioden får vårdnadshavare en inblick i verksamheten och en god start för samverkan mellan förskola och hem. Gärdets förskola utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid. Varje barn är unikt.

Måltider

Maten på Gärdets förskola tillagas på förskolan av kunnig personal. Vi arbetar aktivt med begreppet närande och lärande måltider.

Kontakt

Avdelningen Björnidet

Avdelningen Rävlyan

Avdelningen Uggleboet

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2024-04-16