Till innehållet

Fagerhults förskola

Fagerhults förskola har sex avdelningar och ligger i Hindås. Förskolan har naturen runt knuten och nära till lekplatser, idrottshallen och möjlighet till utforskande promenader i förskolans närområde.

Fagerhults förskola

Avdelningar

Förskolan har sex avdelningar som är döpta efter djur: ekorren, haren, igelkotten, myran, ugglan och älgen.

Arbetssätt

På Fagerhults förskola ges varje barn möjlighet att pröva och försöka på egen hand utefter sin egen förmåga. Vi tar tillvara på barnens intresse och skapar stimulerande, utmanande och utvecklande miljöer både inomhus och utomhus. Vi tror på ett gemensamt meningsskapande hos både barn och vuxna där vi använder varandras nyfikenhet, glädje och drivkraft till att skapa kvalitet i barnens undervisning.

Introduktion

Som ny till Fagerhults förskola får vårdnadshavare och barn en introduktion till hur förskolan fungerar. Under introduktionen är du som vårdnadshavare med den första tiden och hjälper ditt barn med praktiska rutiner som skapar en trygghet gentemot personal och kompisar. Fagerhults förskola utgår från att introduktionen tar cirka två veckor men vi följer barnets behov vilket gör att den kan gå fortare eller ta längre tid. Varje barn är unikt.

Inne- och utemiljö

På Fagerhults förskola har vi naturen runt knuten och nära till lekplatser, idrottshallen och möjlighet till utforskande promenader i vårt närområde. På gården får barnen möjlighet att träffa barn och pedagoger från andra avdelningar för att skapa nya kontakter. Gården ger barnen möjligheter till utforskande, motoriska utmaningar samt till inspirerande lek och aktiviteter. Förskolan har två "torg"; Lunden och Lyckan som alla avdelningar har tillgång till. Torgen är uppbyggda för att skapa möjlighet till inspirerande möten, lek, lärande och utveckling.

Måltider

Maten på Fagerhults förskola tillagas på förskolan av kunnig personal. Vi arbetar aktivt med begreppet närande och lärande måltider.

Kontakt

Avdelningen Igelkotten

Avdelningen Myran

Avdelningen Älgen

Avdelningen Haren

Avdelningen Ekorren

Avdelningen Ugglan

Kan vi göra sidan bättre?

Lämna dina synpunkterAnge din e-postadress om du önskar svar på din synpunkt
Senast ändrad: 2023-04-17